Vĩnh Phúc

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2310/CBLS-XD-TC ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1970/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1683/CBLS-XD-TC ngày 03 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1431/CBLS-XD-TC ngày 12 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1101/CBLS-XD-TC ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 737/CBLS-XD-TC ngày 10 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 1 và 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 1 và 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 400/CBLS-XD-TC ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 và 2 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận […]

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2013

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 22/CBLS-XD-TC ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 11 năm 2013

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 11 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2820/CBLS-XD-TC ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 23.11.2013

Giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 23.11.2013

Viết ngày bởi admin

Danh sách công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 23.11.2013: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá […]