Vĩnh Phúc

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4036/CBLS-XD-TC ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 04/QĐ-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng TỉnhVĩnh Phúc về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 6-7-8-9-10 năm 2016

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 6-7-8-9-10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2056/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Công văn Số: 2302/CBLS-XD-TC ngày 19 tháng 07 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 4-5 năm 2016

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 4-5 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1395/CBLS-XD-TC ngày 28 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Công văn Số: 1712/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 06 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 3 năm 2016

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 3 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1090/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 1-2 năm 2016

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 1-2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 727/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1-2 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Phúc Năm 2016

Giá Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Phúc Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Phúc Năm 2016 Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4321/CBLS-XD-TC ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 10-11 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 10-11 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3570/CBLS-XD-TC ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Công văn Số: 3967/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 58/QĐ-SXD ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng TỉnhVĩnh Phúc về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]