Vĩnh Phúc

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …/CBLS-XD-TC ngày … tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 1 và 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 1 và 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 400/CBLS-XD-TC ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 và 2 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận […]

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2013

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 22/CBLS-XD-TC ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 11 năm 2013

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 11 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2820/CBLS-XD-TC ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 23.11.2013

Giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 23.11.2013

Viết ngày bởi admin

Danh sách công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 23.11.2013: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 01.11.2013

Công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 01.11.2013

Viết ngày bởi admin

Danh sách công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 01.11.2013: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 7 năm 2013

Thông báo giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 7 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1573/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2013

Thông báo giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1327/CBLS-XD-TC ngày 05 tháng 07 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3716/UBND-CN1 ngày 09 tháng 07 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc Về việc Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc theo nghị định 103/2012/NĐ-CP (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 5 năm 2013

Bảng giá vật liệu xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 5 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1115/CBLS-XD-TC ngày 14 tháng 06 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]