Quảng Trị

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3584/CB/STC-SXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mức giá tại điểm 1 là giá tối đa, chưa có thuế […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1124/CB/STC-SXD ngày 11 tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 04 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công văn Số: 1455/CB/STC-SXD ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Liên […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 3 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 3 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 755/CB/STC-SXD ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 03 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mức giá tại điểm 1 là giá tối đa, chưa có thuế […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 2 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 498/CB/STC-SXD ngày 11 tháng 03 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mức giá tại điểm 1 là giá tối đa, chưa có thuế […]

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 1 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 357/CB/STC-SXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mức giá tại điểm 1 là giá tối đa, chưa có thuế […]

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Năm 2016

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Quảng Trị Năm 2016 Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 12, quý IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 12, quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 11/QĐ-SXD ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 12 năm 2015

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 12 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 113/CB/STC-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mức giá tại điểm 1 là giá tối đa, chưa có thuế […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 10-11 năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 10-11 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 102/QĐ-SXD ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10-11 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 7-8-9 và quy III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 7-8-9 và quy III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 81/QĐ-SXD ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7-8-9 và quy III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]