ND70

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Viết ngày bởi admin

Công văn số 04/HD-SXD ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Sở Xây Dựng Tỉnh Lạng Sơn Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn Giá tỉnh Lạng Sơn với mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính Phủ Để tải […]

Điều chỉnh chi phí nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Điều chỉnh chi phí nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Viết ngày bởi admin

Công văn số 327/UBND-KTN ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định Về việc điều chỉnh nhân công của bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo công văn này Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến sau: Đồng ý chủ trương cho […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hà Giang

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hà Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 372/SXD-KTXD ngày 16 tháng 12 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ đối với các công trình xây dựng trên địa […]

Hướng Dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu theo nghị định 70/2011/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu theo nghị định 70/2011/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 612/SXD-QLXD ngày 07 tháng 02 năm 2012 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ đối với các […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Lào Cai

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Lào Cai

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3386/UBND-QLĐT ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lào Cai Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai áp dụng từ ngày […]

Đính chính Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Đính chính Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1501/SXD-HĐ ngày 14 tháng 08 năm 2012 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An về việc đính chính hệ số nhân công cửa đơn giá xây dựng Tỉnh Long An – Phần Sửa Chữa trong văn bản số 141/SXD-HĐ ngày 06 tháng 02 năm 2012 “Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bắc Kạn

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bắc Kạn

Viết ngày bởi admin

Công văn số 623/SXD-KTTH ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Sở Xây Dựng Bắc Kạn Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn áp dụng từ ngày 01/10/2011. Để tải […]

Công bố điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ 05/09/2012

Công bố điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ 05/09/2012

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 05 tháng 09 năm 2012 Của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý (Hướng Dẫn […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2498/UBND-CN ngày 12 tháng 06 năm 2012 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tiền Giang Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang áp dụng từ ngày 01/10/2011. […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Thái Bình

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Thái Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn số 10/SXD-QLKT ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Sở Xây Dựng Thái Bình Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Bình áp dụng từ ngày 01/10/2011. Để tải […]