ND103

Điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công trên địa bàn TX Đồng Xoài tỉnh Bình Phước năm 2015

Điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công trên địa bàn TX Đồng Xoài tỉnh Bình Phước năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1133/UBND-KTN ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước về Điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công trên địa bàn Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước áp dụng từ ngày 01/01/2015. Theo đó hệ số nhân công máy thi công vẫn sử dụng […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Viết ngày bởi admin

Công văn số 722/SXD-KTKH&VLXD ngày 03/11/2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Lạng Sơn về việc Hướng dẫn Điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính Phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click “SKIP AD”  […]

Hướng dẫn việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hướng dẫn việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Viết ngày bởi admin

Ngày 22 tháng 7 năm 2014, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Văn bản số 846/CTUBND-HC về việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, việc áp dụng chi phí nhân công để lập […]

Điều chỉnh chi phí nhân công theo nghị định 103/2012/NĐ-CP và nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Điều chỉnh chi phí nhân công theo nghị định 103/2012/NĐ-CP và nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 5511/SXD-KTXD ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí MinhVề việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP và Nghị định […]

Hướng Dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Hướng Dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn số 768/SXD-KTKHXD&HT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1084/SXD-KTXD ngày 30/10/2013 của Sở Xây Dựng tỉnh Hậu Giang về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang áp dụng từ ngày 01/01/2013.. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Viết ngày bởi admin

Ngày 14 tháng 03 năm 2014 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 1024/UBND-CN Về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Gian, với các nội dung chính tập trung hướng dẫn điều chỉnh hệ số nhân […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/04/2014

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/04/2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 544/SXD-KTXD ngày 28 tháng 03 năm 2014 Của Sở Xây Dựng Quảng Ninh về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh áp dụng từ ngày 01/04/2014. Để […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng  công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn số 138/HD-SXD của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng  công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013. Giá nhân công được […]

Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Viết ngày bởi admin

Công văn số 151/SXD-KTXDTH của Sở Xây dựng Tỉnh Điện Biên ngày 12 tháng 03 năm 2014 về việc Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử […]