Kon Tum

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/CBLS-XD-TC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/CBLS-XD-TC ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 từ ngày 01/11/2016 đến ngày 30/11/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/CBLS-XD-TC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/10/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 6-7-8-9 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 6-7-8-9 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/CBLS-XD-TC ngày 15 tháng 07 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 từ ngày 01/06/2016 đến ngày 30/06/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Công văn Số: 06/CBLS-XD-TC […]

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 3 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 3 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/CBLS-XD-TC ngày 27 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 từ ngày 01/03/2016 đến ngày 31/03/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 1-2 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 1-2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/CBLS-XD-TC ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1-2 năm 2016 từ ngày 01/01/2016 đến ngày 29/02/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Giá Vật Liệu Xây Dựng Kon Tum Năm 2016

Giá Vật Liệu Xây Dựng Kon Tum Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Kon Tum Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây […]

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 160/QĐ-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kon Tum về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 11-12 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 11-12 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/CBLS-XD-TC ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11-12 năm 2015 từ ngày 01/11/2015 đến ngày 31/12/2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 10/11/2015

Công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 10/11/2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 11/CBLS-XD-TC ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Kon Tum về Công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh […]