Giá VLXD

Giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 7-8-9-10-11 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 7-8-9-10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1113/CB-LN/TC-XD ngày 08 tháng 07 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Bảng giá áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 Công văn Số: 1289/CB-LN/TC-XD ngày […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Tiền Giang tháng 4 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Tiền Giang tháng 4 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/LS-XD-TC ngày 23 tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Tiền Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 04 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm […]

Giá Vật Liệu Xây Dựng Tiền Giang Năm 2016

Giá Vật Liệu Xây Dựng Tiền Giang Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Tiền Giang Năm 2016 Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Ninh Bình tháng 4-5-6-7-8-9 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Ninh Bình tháng 4-5-6-7-8-9 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 515/CBLS-SXD-STC ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Ninh Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 04 năm 2016. Công văn Số: 664/CBLS-SXD-STC ngày 22 […]

Giá vật liệu XD tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1588/CBLS-XD-TC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Lâm Đồng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Giá vật liệu XD tỉnh Lai Châu Tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Lai Châu Tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 111/TBLS-TC-XD ngày 30 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 4 năm 2016. Công văn Số: 205/TBLS-TC-XD ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây […]

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/CBLS-XD-TC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/10/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Giá vật liệu XD Hậu Giang Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Hậu Giang Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1827/SXD-KTXD ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến trung tâm Huyện và […]

Giá vật liệu XD Hòa Bình tháng 5-6-7-8-9-10-11 năm 2016

Giá vật liệu XD Hòa Bình tháng 5-6-7-8-9-10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 685/SXD-QLHĐXD ngày 10 tháng 05 năm 2016 của Sở Xây Dựng Hòa Bình về việc công bố giá các vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình tháng 05 năm 2016. Công văn Số: 978/SXD-QLHĐXD ngày 14 tháng 06 năm 2016 của Sở […]

Giá vật liệu XD Hà Nam Tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Giá vật liệu XD Hà Nam Tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 04/2016/CBGVL-LS ngày 27 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hà Nam tháng 4 năm 2016. Công văn Số: 05/2016/CBGVL-LS ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]