Giá VLXD

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/CBLS-XD-TC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Giá vật liệu XD Đắk Nông tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD Đắk Nông tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1736/SXD-KT và 1737/SXD-KT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng và giá đến hiện trường xây lắp tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3942/SXD-KTTH ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 4205/TB-TC-XD ngày 25 tháng 11 năm 2016 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bình Định về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với cước […]

Giá vật liệu XD tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1740/CBLS-XD-TC ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Lâm Đồng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 329/CBLS-XD-TC ngày 01/12/2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Để tải văn bản […]

Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng Tháng 8 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng Tháng 8 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/CBG-SXD ngày 28 tháng 09 năm 2016 của Sở Dựng Hải Phòng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2016 trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Chủ đầu tư và tổ chức hoạt động xây dựng khi sử […]

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4036/CBLS-XD-TC ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/SXD-QLCLXD ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/CBLS-XD-TC ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 từ ngày 01/11/2016 đến ngày 30/11/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]