Giá VLXD

Giá VLXD Khánh Hòa quý IV năm 2016

Giá VLXD Khánh Hòa quý IV năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4404/CBGVL-LS ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa quý IV năm 2016 Bảng giá vật liệu xây dựng kèm theo công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ngoại trừ một […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2161/CB-LN/TC-XD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Bảng giá áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2016 Giá chưa bao gồm thuế […]

Giá vật liệu XD Quảng Ngãi tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Quảng Ngãi tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3362/SXD-CL&VL ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3584/CB/STC-SXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mức giá tại điểm 1 là giá tối đa, chưa có thuế […]

Giá vật liệu XD Sóc Trăng tháng 10-11 năm 2016

Giá vật liệu XD Sóc Trăng tháng 10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/SXD-CSXD ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn Số: 11/SXD-CSXD ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật […]

Giá vật liệu XD tỉnh Lai Châu Tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Lai Châu Tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1042/CB-SXD ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 12 năm 2016. Mức giá trong thông báo là mức tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Giá vật liệu XD Đồng Tháp Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Đồng Tháp Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 472/CB-LS ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 111 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/LS TC-XD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Giá vật liệu xây dựng Bắc Ninh tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Bắc Ninh tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công bố giá số 08/2016/CBLS-XD-TC ngày 30/12/2016. Sau khi khảo sát thị trường, liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, và các huyện tháng 12 năm 2016 như sau 1. Bảng giá vật liệu […]

Giá vật liệu xây dựng An Giang tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng An Giang tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 273/CBLS/XD-TC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn […]