Giá VLXD

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 10-11 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 181/CBLS-SXD-STC ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 11 năm 2016. Công văn Số: 182/CBLS-SXD-STC ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Liên Sở […]

Giá vật liệu xây dựng TP Đà Nẵng Quý IV năm 2016

Giá vật liệu xây dựng TP Đà Nẵng Quý IV năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 703/SXD-KTXD ngày 27 tháng 01 năm 2017 của Sở Xây Dựng Thành Phố Đà Nẵng về việc công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thời điểm quý IV năm 2016 trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. Giá đã bao gồm thuế giá […]

Giá vật liệu XD Quảng Nam Quý IV năm 2016

Giá vật liệu XD Quảng Nam Quý IV năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/CB-LS ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Liên sở Tài Chính – Xây Dựng, Tỉnh Quảng Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam. Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố này là giá đến chân công […]

Giá vật liệu XD Quảng Ninh Quý IV năm 2016

Giá vật liệu XD Quảng Ninh Quý IV năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3924/2016/CBLN-XD-TC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy và thiết bị xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2016. Những loại vật tư, vật liệu, máy, thiết bị xây […]

Giá vật liệu XD Nghệ An Quý IV năm 2016

Giá vật liệu XD Nghệ An Quý IV năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 01/LS-XD-TC ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Nghệ An về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Công bố giá vật […]

Giá vật liệu XD Tuyên Quang Tháng 9 năm 2016

Giá vật liệu XD Tuyên Quang Tháng 9 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 870/CBLS/XD-TC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Mức giá trên đã bao gồm: Giá gốc, chi phí bốc lên một đầu trên phương tiện […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Bình tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Bình tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2953/CBLN-XD-TC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Sơn La quý I năm 2017

Giá vật liệu XD Tỉnh Sơn La quý I năm 2017

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/CBGVLXD-SXD ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sơn La về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng quý I năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Sơn La. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện […]

Giá Vật Liệu Xây Dựng Sơn La Năm 2017

Giá Vật Liệu Xây Dựng Sơn La Năm 2017

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Sơn La Năm 2017 Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất […]

Giá vật liệu XD Quảng Nam Quý III năm 2016

Giá vật liệu XD Quảng Nam Quý III năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 121/CB-LS ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Liên sở Tài Chính – Xây Dựng, Tỉnh Quảng Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam. Giá trong công bố trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải […]