Giá Vật Liệu Xây Dựng

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 10-11 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1479/CBGVLXD/XD-TC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 10-11 năm 2016 Công bố giá VLXD này có giá trị tại thời điểm tháng […]

Giá vật liệu XD Đắk Nông tháng 10-11 năm 2016

Giá vật liệu XD Đắk Nông tháng 10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1445/SXD-KT và 1446/SXD-KT ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng và giá đến hiện trường xây lắp tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Công văn số 1595/SXD-KT và 1596/SXD-KT ngày 25 tháng 11 năm […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Cao Bằng quý IV năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Cao Bằng quý IV năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1222/CBLS-STC-SXD ngày 22 tháng 11  năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Cao Bằng về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng cụm xây dựng Thành phố Cao Bằng quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/LS TC-XD ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Giá vật liệu XD Bắc Giang Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Bắc Giang Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Giá vật liệu XD Bắc Kạn quý IV năm 2016

Giá vật liệu XD Bắc Kạn quý IV năm 2016

Viết ngày bởi admin

Văn bản số 1540/CBGLS-XD-TC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bắc Kạn công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tại trung tâm các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời điểm quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc […]

Giá vật liệu xây dựng An Giang tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng An Giang tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 200/CBLS/XD-TC ngày 21 tháng 11 năm 2016 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1124/CB/STC-SXD ngày 11 tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 04 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công văn Số: 1455/CB/STC-SXD ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Liên […]

Giá vật liệu XD Quảng Ngãi tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu XD Quảng Ngãi tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3050/SXD-CL&VL ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Giá vật liệu XD Quảng Nam Quý II năm 2016

Giá vật liệu XD Quảng Nam Quý II năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 75/CB-LS ngày 01 tháng 08 năm 2016 của Liên sở Tài Chính – Xây Dựng, Tỉnh Quảng Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam. Giá trong công bố trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải […]