Giá Vật Liệu Xây Dựng

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3584/CB/STC-SXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mức giá tại điểm 1 là giá tối đa, chưa có thuế […]

Giá vật liệu XD Sóc Trăng tháng 10-11 năm 2016

Giá vật liệu XD Sóc Trăng tháng 10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/SXD-CSXD ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn Số: 11/SXD-CSXD ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật […]

Giá vật liệu XD tỉnh Lai Châu Tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Lai Châu Tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1042/CB-SXD ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 12 năm 2016. Mức giá trong thông báo là mức tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Giá vật liệu XD Đồng Tháp Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Đồng Tháp Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 472/CB-LS ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 111 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/LS TC-XD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Giá vật liệu xây dựng Bắc Ninh tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Bắc Ninh tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công bố giá số 08/2016/CBLS-XD-TC ngày 30/12/2016. Sau khi khảo sát thị trường, liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, và các huyện tháng 12 năm 2016 như sau 1. Bảng giá vật liệu […]

Giá vật liệu xây dựng An Giang tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng An Giang tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 273/CBLS/XD-TC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn […]

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/CBLS-XD-TC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Giá vật liệu XD Đắk Nông tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD Đắk Nông tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1736/SXD-KT và 1737/SXD-KT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng và giá đến hiện trường xây lắp tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3942/SXD-KTTH ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]