Giá Vật Liệu Xây Dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11 năm 2012 Thành Phố Hải Phòng

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11 năm 2012 Thành Phố Hải Phòng

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 70/2012/CBG-SXD ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Hải Phòng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Bà Rịa – Vũng Tàu

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 26/CBLS-STC-SXD ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Hải Dương

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Hải Dương

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/STC-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2012 Nghệ An

Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2012 Nghệ An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 08/LS-XD-TC ngày 03 tháng 01 năm 2012 của liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Nghệ An về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng Để tải văn bản […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Khánh Hòa

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Khánh Hòa

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2532/CBGVLXD-LS ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2013 Hòa Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2013 Hòa Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 54/SXD-QLHĐXD ngày 11 tháng 01  năm 2013 của Sở Xây Dựng Hòa Bình về việc công bố giá các vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản […]

Công bố giá vật liệu xây dựng trang trí nội thất và PCCC Tháng 01 năm 2013 Cần Thơ

Công bố giá vật liệu xây dựng trang trí nội thất và PCCC Tháng 01 năm 2013 Cần Thơ

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/SXD-KTXD ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng – trang trí nội thất và vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy tháng 01 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Giá đã bao gồm thuế […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Quảng Ngãi

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1418/SXD-KTKHXD&HT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Đồng Tháp

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Đồng Tháp

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 46/CB-LS ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Bắc Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Bắc Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/2012/CBGVLXD-LS ngày 02 tháng 12 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]