Đồng Nai

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 1-2-3-4-5-6 và quý I-II năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 1-2-3-4-5-6 và quý I-II năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 129/QĐ-SXD 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và quý I, quý II năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2015 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 7-8-9 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 7-8-9 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3726/CBLS-SXD-STC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 07 năm 2016. Công văn Số: 3727/CBLS-SXD-STC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở […]

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 6 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 6 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2535/CBLS-SXD-STC ngày 25 tháng 08 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 06 năm 2016. Mức Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu […]

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 4-5 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 4-5 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2044/CBLS-SXD-STC ngày 11 tháng 07 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 04 năm 2016. Công văn Số: 2045/CBLS-SXD-STC ngày 11 tháng 07 năm 2016 của Liên Sở […]

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 3 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 3 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1705/CBLS-SXD-STC ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 03 năm 2016. Mức Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu […]

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 2 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 728/CBLS-SXD-STC ngày 17 tháng 03 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 02 năm 2016. Mức Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu […]

Công bố Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 1 năm 2016

Công bố Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 546/CBLS-SXD-STC ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 01 năm 2016. Mức Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu […]

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2016

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2016

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai Năm 2016 Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 33/QĐ-SXD 26 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]