Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 6-7-8-9 và quý II-III năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 6-7-8-9 và quý II-III năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 134/QĐ-SXD ngày 08 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định số: 150/QĐ-SXD ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc […]

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 10/QĐ-SXD ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10-11-12, Quý IV và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 159/QĐ-SXD ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, […]

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Quý III/2015

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Quý III/2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 179/QĐ-SXD ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7-8-9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 1 năm 2016

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 14/QĐ-SXD ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Sóc Trăng Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Sóc Trăng Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 178/QĐ-SXD ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 76/QĐ-SXD ngày 19 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 12, quý IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 12, quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 01/QĐ-SXD ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Quý IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 98/SXD-KTXD ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Phú Thọ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]