Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 1-2-3 và Quý I năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 1-2-3 và Quý I năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 102/QĐ-SXD ngày 15 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan,  tổ chức, cá nhân […]

Chỉ số giá xây dựng Long An Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Long An Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Long An Năm 2016 Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các […]

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 1 năm 2016

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 62/QĐ-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 1-2 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 1-2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 29/QĐ-SXD ngày 17 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 và tháng 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 và tháng 2 năm 2016 kèm theo […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại […]

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ tháng 1 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 184/SXD-KTXD ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Phú Thọ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật […]

Chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 10-11-12 quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 10-11-12 quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 27/QĐ-SXD ngày 08 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Quảng Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam Kèm theo các Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 1 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 115/SXD-QLXD ngày 11 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]