Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 467/QĐ-SXD ngày 24 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn số: 3188/QĐ-SXD ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố tập […]

Chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Khánh Hòa Quý II-III-IV và năm 2016

Công bố chỉ số giá xây dựng Khánh Hòa Quý II-III-IV và năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1991/QĐ-UBND ngày 11 tháng 07 năm 2016 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số: 3013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố tập […]

Chỉ số giá xây dựng Khánh Hòa Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Khánh Hòa Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Khánh Hòa Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại […]

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 73/QĐ-SXD ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Quyết định số: 202/QĐ-SXD ngày 15 tháng 07 năm 2016 của Sở Xây Dựng […]

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 4-5-6-7-8-9-10-11-12 và Quý II-III-IV năm 2016

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 4-5-6-7-8-9-10-11-12 và Quý II-III-IV năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 150/QĐ-SXD ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý 2 năm 2016 trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ. Quyết định số: 200/QĐ-SXD ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Sở Xây […]

Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 4-5-6-7-8-9, Quý II và Quý III năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 4-5-6-7-8-9, Quý II và Quý III năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 69/QĐ-SXD ngày 15 tháng 07 năm 2016 của Sở Xây Dựng Gia Lai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Gia Lai. Quyết định số: 92/QĐ-SXD ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Sở Xây Dựng Gia Lai […]

Chỉ số giá xây dựng Tây Ninh năm 2014 và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Tây Ninh năm 2014 và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 3192/QĐ-SXD ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tây Ninh về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng và công trình giao thông năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quyết định số: 3193/QĐ-SXD ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở […]

Chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý I-II-III năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý I-II-III năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 28/QĐ-SXD ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định số: 61/QĐ-SXD ngày 03 tháng 08 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền […]