Cà Mau

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 09 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 09 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/LS TC-XD ngày … tháng 10 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/LS TC-XD ngày 16 tháng 09 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận […]

Chỉ số giá xây dựng Tháng 04, 05, 06 và Quý II năm 2012 Cà Mau

Chỉ số giá xây dựng Tháng 04, 05, 06 và Quý II năm 2012 Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 152/QĐ-SXD ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 04, 05, 06 và Quý II năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 07 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 07 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/LS TC-XD ngày 15 tháng 08 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận […]

Chỉ số giá xây dựng Tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2012 Cà Mau

Chỉ số giá xây dựng Tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2012 Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 130/QĐ-SXD ngày 02 tháng 08 năm 2012 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 06 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 06 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 06/LS TC-XD ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận […]

Chỉ số giá xây dựng Cà Mau

Chỉ số giá xây dựng Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Cà Mau Năm 2015 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 05 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 05 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/LS TC-XD ngày 15 tháng 06 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 04 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 04 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 04/LS TC-XD ngày 15 tháng 05 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Cà Mau

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn số 07/SXD-KTXD ngày 06 tháng 01 năm 2012 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ đối với các công trình xây dựng trên […]