Cà Mau

Công bố giá VLXD Tháng 1 năm 2013 Tỉnh Cà Mau

Công bố giá VLXD Tháng 1 năm 2013 Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/LS TC-XD ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố chỉ số giá xây dựng năm 2012 Cà Mau

Công bố chỉ số giá xây dựng năm 2012 Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 20/QĐ-SXD ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình quản lý chi phí […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2012 Cà Mau

Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2012 Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 12/QĐ-SXD ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình quản lý […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 12 năm 2012 Cà Mau

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 12 năm 2012 Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 11/QĐ-SXD ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình quản lý […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/LS TC-XD ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2012 Cà Mau

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2012 Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 231/QĐ-SXD ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình quản lý […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/LS TC-XD ngày 17 tháng 11 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2012 Cà Mau

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2012 Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 202/QĐ-SXD ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 10 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 10 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/LS TC-XD ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 09 và Quý III năm 2012 Cà Mau

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 09 và Quý III năm 2012 Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 183/QĐ-SXD ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 09 và Quý III năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải […]