Cà Mau

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/LS TC-XD ngày 10 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 04/LS TC-XD ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Cà Mau Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Cà Mau Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 540/QĐ-SXD ngày 08 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo […]

Chỉ số giá xây dựng Cà Mau năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Cà Mau năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 539/QĐ-SXD ngày 08 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình quản lý chi phí […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 03 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 03 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/LS TC-XD ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Chỉ số giá xây dựng Cà Mau Tháng 10-11-12 và Quý IV năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Cà Mau Tháng 10-11-12 và Quý IV năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 370/QĐ-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo […]

Giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 02 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 02 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/LS TC-XD ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Chỉ số giá xây dựng Cà Mau Tháng 7-8-9 và Quý III năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Cà Mau Tháng 7-8-9 và Quý III năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 369/QĐ-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo […]

Giá vật liệu XD Cà Mau Tháng 11 năm 2013

Giá vật liệu XD Cà Mau Tháng 11 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/LS TC-XD ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 29.11.2013

Giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 29.11.2013

Viết ngày bởi admin

Danh sách công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 29.11.2013: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá […]