Cà Mau

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/LS TC-XD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/LS TC-XD ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 4-5-6-7-8-9 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 4-5-6-7-8-9 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 04/LS TC-XD ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Công văn Số: 05/LS TC-XD ngày 14 […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 3 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 3 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/LS TC-XD ngày 18 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 2 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/LS TC-XD ngày 18 tháng 03 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 1 năm 2016

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Cà Mau tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/LS TC-XD ngày 07 tháng 02 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Cà Mau năm 2016

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Cà Mau năm 2016

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Cà Mau Năm 2016: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 06/QĐ-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Quyết định số: 07/QĐ-SXD ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Cà Mau […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Cà Mau tháng 10-11-12 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Cà Mau tháng 10-11-12 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/LS TC-XD ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Công văn Số: 11/LS TC-XD ngày 15 […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 352/QĐ-SXD ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo […]