Bình Thuận

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2012 Bình Thuận

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 2432/QĐ-SXD ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Bình Thuận

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2383/SXD-KTTH ngày 06  tháng 12  năm 2012 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2012 Bình Thuận

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 2184/QĐ-SXD ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2012 Bình Thuận

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2126/SXD-KTTH ngày 06  tháng 11  năm 2012 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 09 và Quý III năm 2012 Bình Thuận

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 09 và Quý III năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1997/QĐ-SXD ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 09 và Quý III năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2012 Bình Thuận

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1901/SXD-KTTH ngày 10  tháng 10  năm 2012 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Chỉ số giá xây dựng Tháng 08 năm 2012 Bình Thuận

Chỉ số giá xây dựng Tháng 08 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1719/QĐ-SXD ngày 13 tháng 09 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 08 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không […]

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Bình Thuận

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1668/SXD-KTTH ngày 06  tháng 09  năm 2012 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Chỉ số giá xây dựng Tháng 07 năm 2012 Bình Thuận

Chỉ số giá xây dựng Tháng 07 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1482/QĐ-SXD ngày 14 tháng 08 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 07 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không […]

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2012 Bình Thuận

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1431/SXD-KTTH ngày 07  tháng 08  năm 2012 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]