Bình Thuận

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3942/SXD-KTTH ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1297/SXD-KTTH ngày 17 tháng 05 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Công văn Số: 1679/SXD-KTTH ngày 16 tháng 06 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố […]

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 2 năm 2016

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 63/QĐ-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 1 năm 2016

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 62/QĐ-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại […]

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 3 năm 2016

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 3 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 900/SXD-KTTH ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 2 năm 2016

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 612/SXD-KTTH ngày 15 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Giá VLXD Tỉnh Bình Thuận tháng 1 năm 2016

Giá VLXD Tỉnh Bình Thuận tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 444/SXD-KTTH ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Thuận Năm 2016

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Thuận Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Thuận Năm 2016 Password download với Mediafire.com là: giavlxd.net Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Thuận tháng 12 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Thuận tháng 12 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 109/SXD-KTTH ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]