Bình Dương

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 7 năm 2013

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 7 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1456/CBLS-STC-SXD ngày 12 tháng 08  năm 2013 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn Tỉnh Bình Dương theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn Tỉnh Bình Dương theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1304/UBND-KTTH ngày 17 tháng 05 năm 2013 Của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương về việc Hướng dẫn điều  chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình) theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 4 năm 2013

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 4 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 780/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 05  năm 2013 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Bảng giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 3 năm 2013

Bảng giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 3 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 629/CBLS-STC-SXD ngày 15 tháng 04  năm 2013 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 2 năm 2013

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 2 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 364/CBLS-STC-SXD ngày 12 tháng 03  năm 2013 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Dương Tháng 2 năm 2013

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Dương Tháng 2 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 1 năm 2013 Bình Dương

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 1 năm 2013 Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 320/QĐ-SXD ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Dương về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình quản […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 1 năm 2013

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 1 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 252/CBLS-STC-SXD ngày 07 tháng 02  năm 2013 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2012 Bình Dương

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2012 Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 146/QĐ-SXD ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Dương về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10,11, 12 quý IV và năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Bình Dương

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/CBLS-STC-SXD ngày 08 tháng 01  năm 2013 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]