Bình Dương

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 11 năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 11 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Giá vật liệu XD Bình Dương tháng 12 năm 2013

Giá vật liệu XD Bình Dương tháng 12 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 48/CBLS-STC-SXD ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Giá VLXD Bình Dương tháng 11 năm 2013

Giá VLXD Bình Dương tháng 11 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2311/CBLS-STC-SXD ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 15.11.2013

Công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 15.11.2013

Viết ngày bởi admin

Danh sách công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 15.11.2013: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 7 năm 2013

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 7 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 6 và Quý II năm 2013

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 6 và Quý II năm 2013

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 4, 5 năm 2013

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 4, 5 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2013

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2013

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Công bố giá VLXD Bình Dương tháng 8 năm 2013

Công bố giá VLXD Bình Dương tháng 8 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1658/CBLS-STC-SXD ngày 09 tháng 09  năm 2013 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 5 năm 2013

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Dương tháng 5 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1042/CBLS-STC-SXD ngày 12 tháng 06  năm 2013 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]