Bến Tre

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2012 Bến Tre

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2012 Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 288/QĐ-SXD ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2012 Bến Tre

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2012 Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 247/QĐ-SXD ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 09 và Quý III năm 2012 Bến Tre

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 09 và Quý III năm 2012 Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 180/QĐ-SXD ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 09 và quý III năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bến Tre

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn số 904/UBND-TCĐT ngày 05 tháng 03 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Việc điều […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 1 năm 2013 Tỉnh Bến Tre

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 1 năm 2013 Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 44/TB-STC-SXD ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Bến Tre

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 311/TB-STC-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 11 năm 2012 Tỉnh Bến Tre

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 11 năm 2012 Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 274/TB-STC-SXD ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 10 năm 2012 Tỉnh Bến Tre

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 10 năm 2012 Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 235/TB-STC-SXD ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 08 năm 2012 Bến Tre

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 08 năm 2012 Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 167/QĐ-SXD ngày 24 tháng 09 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 07 năm 2012 Bến Tre

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 07 năm 2012 Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 132/QĐ-SXD ngày 21 tháng 08 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 07 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không […]