Bắc Giang

Bảng giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 4 năm 2013

Bảng giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 4 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 04/2013/CBGVLXD-LS ngày 02 tháng 05 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2013 Bắc Giang

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2013 Bắc Giang

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 53/QĐ-SXD ngày 15 tháng 04 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham […]

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 3 năm 2013

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 3 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/2013/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 04 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 2 năm 2013

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 2 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/2013/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2012 Bắc Giang

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2012 Bắc Giang

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 07/QĐ-SXD ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12, Quý IV và Bình quân 6 tháng cuối năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 1 năm 2013

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 1 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/2013/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 1 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2012 Bắc Giang

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2012 Bắc Giang

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 120/QĐ-SXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham […]

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Bắc Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Bắc Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/2012/CBGVLXD-LS ngày 02 tháng 12 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11 năm 2012 Tỉnh Bắc Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11 năm 2012 Tỉnh Bắc Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/2012/CBGVLXD-LS ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]