Bắc Giang

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Giang Tháng 12 năm 2013

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Giang Tháng 12 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/2013/CBGVLXD-LS ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]

Giá vật liệu xây dựng liên sở các tỉnh cập nhật ngày 15.12.2013

Giá vật liệu xây dựng liên sở các tỉnh cập nhật ngày 15.12.2013

Viết ngày bởi admin

Danh sách công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 15.12.2013: Các bảng giá vật liệu xây dựng cập nhật bao gồm: – Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2013 – Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bạc Liêu tháng 8, 9, 10 năm 2013 – […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn các tỉnh cập nhật ngày 09.11.2013

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn các tỉnh cập nhật ngày 09.11.2013

Viết ngày bởi admin

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn các tỉnh cập nhật ngày 09.11.2013 Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng liên sở và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 08.11.2013

Thông báo giá vật liệu xây dựng liên sở và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 08.11.2013

Viết ngày bởi admin

Danh sách công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 08.11.2013: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 01.11.2013

Công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 01.11.2013

Viết ngày bởi admin

Danh sách công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 01.11.2013: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá […]

Bảng giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng cập nhật ngày 27.10.2013

Bảng giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng cập nhật ngày 27.10.2013

Viết ngày bởi admin

Danh sách bảng giá vật liệu xây dựng cập nhật ngày 27.10.2013: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá vật liệu cập […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Giang Tháng 8 năm 2013

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Giang Tháng 8 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/2013/CBGVLXD-LS ngày 30 tháng 08 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Giang Tháng 7 năm 2013

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Giang Tháng 7 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/2013/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Giang Tháng 6 năm 2013

Bảng giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Giang Tháng 6 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 06/2013/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 07 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 5 năm 2013

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 5 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/2013/CBGVLXD-LS ngày 03 tháng 06 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]