Bạc Liêu

Giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 1 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 1 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 33/CBLS-XD-TC ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 12 năm 2013

Giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 12 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn số 265/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 12 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Bạc Liêu tháng 11 năm 2013

Giá vật liệu XD Tỉnh Bạc Liêu tháng 11 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn số 239/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 11 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Giá vật liệu xây dựng liên sở các tỉnh cập nhật ngày 15.12.2013

Giá vật liệu xây dựng liên sở các tỉnh cập nhật ngày 15.12.2013

Viết ngày bởi admin

Danh sách công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh cập nhật ngày 15.12.2013: Các bảng giá vật liệu xây dựng cập nhật bao gồm: – Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2013 – Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bạc Liêu tháng 8, 9, 10 năm 2013 – […]

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Bạc Liêu tháng 7 năm 2013

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Bạc Liêu tháng 7 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn số 121/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 07 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6 năm 2013

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 606/SXD-QLXD ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 06 năm 2013. Tải Chi tiết bảng giá: Download Here Xem các bảng giá […]

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 5 năm 2013

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 5 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 605/SXD-QLXD ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 05 năm 2013. Tải Chi tiết bảng giá: Download Here Xem các bảng giá […]

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Bạc Liêu tháng 6 năm 2013

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Bạc Liêu tháng 6 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn số 107/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 07 năm 2013 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 06 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Thông báo Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 4 năm 2013

Thông báo Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 4 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 604/SXD-QLXD ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 04 năm 2013. Tải Chi tiết bảng giá: Download Here Xem các bảng giá […]

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Bạc Liêu tháng 5 năm 2013

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Bạc Liêu tháng 5 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn số 87/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 05 năm 2013 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 05 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]