Bạc Liêu

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 7 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 588/SXD-QLXD ngày 29 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

 Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 7 năm 2014

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 520/SXD-QLXD ngày 05 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 07 năm 2014. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

 Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 515/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 08 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 07 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu quý II năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu quý II năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 476/SXD-QLXD ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý II năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 6 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 475/SXD-QLXD ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6 năm 2014

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 442/SXD-QLXD ngày 03 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 06 năm 2014. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 5 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 426/SXD-QLXD ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 140/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 07 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 05 năm 2014

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 05 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 362/SXD-QLXD ngày 03 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 05 năm 2014. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 122/CBLS-XD-TC ngày 03 tháng 06 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]