Bạc Liêu

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 9-10 năm 2015

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 9-10 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 208/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 9 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Công văn số 225/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 11 năm 2015 […]

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 8 năm 2015

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 8 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 186/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 8 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6-7 năm 2015

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 489/SXD-QLXD ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 06 năm 2015. Công văn Số: 594/SXD-QLXD ngày 31 tháng 07 năm 2015 của […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 7 năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 649/SXD-QLXD ngày 24 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 383/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Công văn số: 446/SXD-QLXD ngày 16 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập […]

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 6 và tháng 7 năm 2015

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 6 và tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 147/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 6 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Công văn số 164/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 07 năm 2015 […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 85/SXD-QLXD ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 01 năm 2015. Công văn Số: 126/SXD-QLXD ngày 02 tháng 03 năm 2015 của […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 9-10-11-12 năm 2014

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 9-10-11-12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 680/SXD-QLXD ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 09 năm 2014. Công văn Số: 789/SXD-QLXD ngày 03 tháng 11 năm 2014 của […]

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 118/CBLS-XD-TC ngày 03 tháng 06 năm 2015 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 3 và quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 323/SXD-QLXD ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Công văn số: 324/SXD-QLXD ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập […]