Bạc Liêu

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 329/CBLS-XD-TC ngày 01/12/2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Để tải văn bản […]

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 293/CBLS-XD-TC ngày 01/11/2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Để tải văn bản […]

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 5-6-7-8-9 năm 2016

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 5-6-7-8-9 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 85/CBLS-XD-TC ngày 31/05/2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Công văn số 104/CBLS-XD-TC ngày 30/06/2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu […]

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 4 năm 2016

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 4 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 74/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 04 năm 2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 3 năm 2016

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 3 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 58/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 2 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 173/SXD-QLXD ngày 18 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 1 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 115/SXD-QLXD ngày 11 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 2 năm 2016

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 32/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 1 năm 2016

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 69/SXD-QLXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 1 năm 2016. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “IP […]