70/2011/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Phú Yên

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Phú Yên

Viết ngày bởi admin

Công văn số 147/TB-SXD ngày 04 tháng 11 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Phú Yên về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 và  Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 Của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh Thuận về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận áp dụng từ […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3250/HD-UBND ngày 07 tháng 06 năm 2012 Của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1739/SXD-KTKH ngày 14 tháng 11 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Nghệ An về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An áp dụng từ ngày 01/10/2011. […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 141/SXD-HĐ ngày 06 tháng 02 năm 2012 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An áp dụng từ ngày […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1291/TB-SXD-KTXD ngày 14 tháng 12 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Lâm Đồng về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng từ ngày […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Kon Tum

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Kon Tum

Viết ngày bởi admin

Công văn số 04/HD-SXD ngày 12 tháng 12 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Kon Tum về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum áp dụng từ ngày […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 Của UBND Tỉnh Kiên Giang về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang áp dụng từ ngày 01/10/2011. Hướng […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa

Viết ngày bởi admin

Quyết Định số 3079/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 Của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán khảo sát xây dựng, dự toán dịch vụ công ích đô thị theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2231/HD-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 Của UBND Tỉnh Hưng Yên về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên áp dụng từ ngày 01/10/2011. Hướng […]