12/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 963/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 25/CB-LS ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3093/CBLS ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công văn Số: 152/CBLS ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2598/CBLS-SXD-STC ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2098/CB-LN/TC-XD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí bốc xếp […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4129/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/2014/CBGVL-LS ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 12 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/2014/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Công bố giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/SXD-QLCLXD ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/CB-VLXD-LS ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 (từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/12/2014) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế […]