12/2014

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 12 năm 2014

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 31/CBGVLXD-LS ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 12 năm 2014. Bảng giá vật liệu xây dựng kèm theo công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ngoại trừ một […]

Công bố giá VLXD Tuyên Quang Tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá VLXD Tuyên Quang Tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1074/CBLS/XD- TC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Công văn Số: 14/CBLS/XD- TC ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính […]

Công bố giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/SXD-CSXD ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn Số: 12/SXD-CSXD ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật […]

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 12, quý IV và năm 2014, tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 12, quý IV và năm 2014, tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 06/QĐ-SXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 12 và quý IV năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Quyết định số: 07/QĐ-SXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc […]

Công bố đơn giá VLXD Kiên Giang tháng 12 năm 2014 và tháng 1-2-3 năm 2015

Công bố đơn giá VLXD Kiên Giang tháng 12 năm 2014 và tháng 1-2-3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 48/CB-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Công văn số 128/CB-SXD ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố […]

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 11 - 12 năm 2014 và tháng 1 - 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 11 – 12 năm 2014 và tháng 1 – 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 23/LS:XD-TC ngày 11 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Công văn số 188/LS:XD-TC ngày 24 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s […]

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/SXD-KTKHXD&HT ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn Số: 142/SXD-KTKHXD&HT ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Quảng Bình Tháng 12 năm 2014 và tháng 1 - 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Quảng Bình Tháng 12 năm 2014 và tháng 1 – 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2121/CBLN-XD-TC ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Công văn Số: 163/CBLN-XD-TC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở  Tài Chính – […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Phước Tháng 12 năm 2014

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Phước Tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 144/TB-LS ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]