11/2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 11-12 và quý IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 11-12 và quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 183/QĐ-SXD ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Quyết định số: 213/QĐ-SXD ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 159/QĐ-SXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý II-III-IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý II-III-IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Ngày 03 tháng 02 năm 2015, UBND tỉnh An Giang công bố chỉ số giá xây dựng, phần thiết bị công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 6, quý II, tháng 7, 8, 9, quý III, tháng 10, 11, 12, quý […]

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 10926/QĐ-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam quý III và quý IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam quý III và quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 90/QĐ-SXD ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam Quyết định số: 02/QĐ-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Nam […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 9-10-11-12 năm 2014

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 9-10-11-12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 11 năm 2014 của Liên Sở […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4600/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Công văn Số: 5077/TB-STC-SXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Liên […]

Công bố giá VLXD Tuyên Quang Tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá VLXD Tuyên Quang Tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1074/CBLS/XD- TC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Công văn Số: 14/CBLS/XD- TC ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính […]

Công bố giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/SXD-CSXD ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn Số: 12/SXD-CSXD ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật […]

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 11 - 12 năm 2014 và tháng 1 - 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 11 – 12 năm 2014 và tháng 1 – 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 23/LS:XD-TC ngày 11 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Công văn số 188/LS:XD-TC ngày 24 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở […]