103/2012/NĐ-CP

Tạm thời chưa áp dụng Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh

Tạm thời chưa áp dụng Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 05/HD-SXD ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bắc Ninh Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2013. […]

Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 316/SXD-KTXD ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Lâm Đồng Về việc Thông báo đính chính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2013 (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng […]

Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2013 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2013 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa Về việc  Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2013 (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây […]

 Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND Tỉnh Đắk Lắk công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND Tỉnh Đắk Lắk công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk Về việc  Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND Tỉnh Đắk Lắk công bố (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối […]

Công bố điều chỉnh hệ số chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh

Công bố điều chỉnh hệ số chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Tĩnh Về việc Công bố điều chỉnh hệ số chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối […]

Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Viết ngày bởi admin

Công văn số 164/SXD-HD ngày 19 tháng  03 năm 2013 của Sở Xây Dựng Điện Biên Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên ( Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bến Tre

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn số 904/UBND-TCĐT ngày 05 tháng 03 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Việc điều […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Đắk Nông

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Đắk Nông

Viết ngày bởi admin

Công văn số 183/SXD-KT ngày 05 tháng 03 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Nông Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Đắk Nông. Việc điều chỉnh dự […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 273/SXD-KTKH ngày 05 tháng 03 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Nghệ An Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Nghệ An áp dụng […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP và nghị định 31/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP và nghị định 31/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp

Viết ngày bởi admin

Công văn số 95/UBND-KTN ngày 05 tháng 03 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Về việc điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2013 (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày […]