10/2014

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 159/QĐ-SXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý II-III-IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý II-III-IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Ngày 03 tháng 02 năm 2015, UBND tỉnh An Giang công bố chỉ số giá xây dựng, phần thiết bị công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 6, quý II, tháng 7, 8, 9, quý III, tháng 10, 11, 12, quý […]

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 10926/QĐ-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam quý III và quý IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam quý III và quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 90/QĐ-SXD ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam Quyết định số: 02/QĐ-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Nam […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 9-10-11-12 năm 2014

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 9-10-11-12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 11 năm 2014 của Liên Sở […]

Công bố giá VLXD Hậu Giang Tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá VLXD Hậu Giang Tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1075/SXD-KTXD ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Công văn Số: 1234/SXD-KTXD ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1767/SXD-KTKHXD&HT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn Số: 1959/SXD-KTKHXD&HT ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3934/TB-LS ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Công văn Số: 3997/TB-LS ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 138/QĐ-SXD ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 8, 9, 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 8, 9, 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 625/SXD-QLXD ngày 16 tháng 09 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Công văn số: 750/SXD-QLXD ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập […]