09/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2001/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 341/CB-LS ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1474/CBLN-XD-TC ngày 01 tháng 10  năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 9 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1195/CB-VLXD-LS ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 (từ ngày 01/09/2014 đến ngày 30/09/2014) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/STC-SXD ngày 25 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

 Công bố giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 9 năm 2014

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/CBGVLXD-SXD ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 (từ ngày 01/09/2014 đến ngày 30/09/2014) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 9 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/2014/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

 Công bố giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/SXD-QLCLXD ngày 05 tháng 09 năm 2014 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2945/TB-TC-XD ngày 15 tháng 09 năm 2014 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bình Định về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 09 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với cước […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1730/CBLS/XD-TC ngày 18 tháng 09 năm 2014 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 09 năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất […]