09/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2323/CBGVLXD-LS ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 09 năm 2014. Công văn Số: 2804/CBGVLXD-LS ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 09/LSXD-TC ngày 22 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 09 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 9 và tháng 10 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 9 và tháng 10 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2480/CBLS ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công văn Số: 2844/CBLS ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2820/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1486/CB-LN/TC-XD ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí bốc xếp […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 7, 8 và tháng 9 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 7, 8 và tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 172/CB.LS ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Công văn Số: 188/CB.LS ngày 29 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên Tháng 09 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên Tháng 09 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1154/TB-LS ngày 30 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 09 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. […]

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 9 và quý III năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 9 và quý III năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 2280/QĐ-SXD ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 09 và quý III năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 9 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1542/QĐ-SXD ngày 08 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Sóc Trăng tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Sóc Trăng tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/SXD-CSXD ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là giá bình quân bán […]