08/2014

Công bố đơn giá vật liệu xây dựng Kiên Giang tháng 8 năm 2014

Công bố đơn giá vật liệu xây dựng Kiên Giang tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 835/CB-SXD ngày 08 tháng 09 năm 2014 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công bố trên địa bàn TP Rạch Giá hoặc […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1328/CBLN-XD-TC ngày 03 tháng 09  năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1630/CBLS/XD-TC ngày 29 tháng 08 năm 2014 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 08 năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/2014/CBGVL-LS ngày 27 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 8 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/2014/CBGVLXD-LS ngày 03 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1030/CB-VLXD-LS ngày 03 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 (từ ngày 01/08/2014 đến ngày 31/08/2014) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế […]

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu Tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 513/TBLS-TC-XD ngày 27 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và lưu thông trên địa bàn trung tâm […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1885/CBG-SXD ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Long An về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Long An. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/SXD-QLCLXD ngày 05 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 8 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 132/QĐ-SXD ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]