08/2014

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1241/CB-LN/TC-XD ngày 22 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí bốc xếp […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2387/CB/STC-SXD ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 08 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bảng giá là giá tối đa, chưa có thuế giá trị gia […]

 Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 8 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 2017/QĐ-SXD ngày 10 tháng 09 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1982/SXD-KTTH ngày 12 tháng 09 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2310/CBLS-XD-TC ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 308/CB-LS ngày 10 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2014

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/CBGVLXD-SXD ngày 08 tháng 09 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 (từ ngày 01/08/2014 đến ngày 31/08/2014) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 28 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/STC-SXD ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1972/CBGVLXD-LS ngày 06 tháng 09 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 08 năm 2014.  Bảng giá vật liệu xây dựng kèm theo công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ngoại trừ một […]