08/2012

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Khánh Hòa

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Khánh Hòa

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1858/CBGVLXD-LS ngày 10 tháng 09  năm 2012 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/LS TC-XD ngày 16 tháng 09 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận […]

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Bà Rịa – Vũng Tàu

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2240/CBLS-STC-SXD ngày 07 tháng 09  năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Chỉ số giá xây dựng Tháng 08 năm 2012 Bình Thuận

Chỉ số giá xây dựng Tháng 08 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1719/QĐ-SXD ngày 13 tháng 09 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 08 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không […]

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Đồng Nai

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Đồng Nai

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3272/CBLS ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Tuyên Quang

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Tuyên Quang

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 436/CBLS/XD- TC ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển […]

Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Bến Tre

Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 149/TB-STC-SXD ngày 06 tháng 09 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 08 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Bạc Liêu

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Bạc Liêu

Viết ngày bởi admin

Công văn số 176/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Để […]

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 08 năm 2012

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 08 năm 2012

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 600/SXD-QLXD ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 08 năm 2012. Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2012 Kiên Giang

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2012 Kiên Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 737/CB-SXD ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và thiết bị nội thất tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá […]