08/2012

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Quảng Trị

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Quảng Trị

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1888/CB/STC-SXD ngày 07 tháng 09  năm 2012 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Thành Phố Đà Nẵng

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Thành Phố Đà Nẵng

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3829/SXD-QLXD ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Sở Xây Dựng Thành Phố Đà Nẵng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Quảng Ninh

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Quảng Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1733/2012/CB/LN-XD-TC ngày 06 tháng 09 năm 2012 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Thái Nguyên

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 763/TB-LS ngày 29 tháng 08 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Thái Nguyên về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và một số vật liệu đã tính chi […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Vĩnh Long

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Tỉnh Vĩnh Long

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 214/CB.LS ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và một số vật liệu đã tính chi […]

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Sóc Trăng

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 Sóc Trăng

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/SXD-CSXD ngày 06 tháng 09  năm 2012 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là giá bình quan bán […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Hà Nam

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Hà Nam

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 8/2012/CBGVL-LS ngày 27  tháng 08  năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 08 năm 2012 Lai Châu

Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 08 năm 2012 Lai Châu

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 249/TBLS-TC-XD ngày 06 tháng 09  năm 2012 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và lưu thông trên địa bàn trung tâm […]

Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 08 năm 2012 TPHCM

Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 08 năm 2012 TPHCM

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 29 tháng 08  năm 2012 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s […]

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Điện Biên

Bảng giá vật liệu xây dựng Tháng 08 năm 2012 Điện Biên

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 475/CBGVLXD/XD-TC ngày 13 tháng 09  năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc xếp lên phương tiện […]