07/2015

Giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 7 năm 2015

Giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/SXD-CSXD ngày 07 tháng 08 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là giá bình quân bán […]

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 6-7 năm 2015

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 870/SXD-CL&VL ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn Số: 1057/SXD-CL&VL ngày 07 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6-7 năm 2015

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 489/SXD-QLXD ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 06 năm 2015. Công văn Số: 594/SXD-QLXD ngày 31 tháng 07 năm 2015 của […]

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 7 năm 2015

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 946/LS:XD-TC ngày 02 tháng 09 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 7 năm 2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2334/CBGVLXD-LS ngày 26 tháng 08 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 7 năm 2015. Bảng giá vật liệu xây dựng kèm theo công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ngoại trừ một […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 7 năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 649/SXD-QLXD ngày 24 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Giá VLXD Tỉnh Quảng Trị tháng 7 năm 2015

Giá VLXD Tỉnh Quảng Trị tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2286/CB/STC-SXD ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 07 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Cà Mau tháng 7 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Cà Mau tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/LS TC-XD ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Chỉ số giá XD tỉnh Bình Thuận Tháng 7 năm 2015

Chỉ số giá XD tỉnh Bình Thuận Tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 156/QĐ-SXD ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 7 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/CBLS-XD-TC ngày 07 tháng 08 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/07/2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]