07/2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Nam Định Tháng 6-7 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Nam Định Tháng 6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 06/2015/CBGVL-LS ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Nam Định về việc công bố mức giá bình quân tối đa vật liệu xây dựng – thiết bị đến hiện trường xây lắp tại 03 khu vực  thuộc Tỉnh Nam Định tháng 06 năm 2015. Công […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh quý III năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2015 gồm 03 tháng: tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2015 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 7-8 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 7-8 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 08 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 09 năm 2015 của Liên Sở […]

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Bình Tháng 5-6-7 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Bình Tháng 5-6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/CB-SXD-STC ngày 05 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tại các Huyện và  Thành Phố trên địa bàn Tỉnh Thái Bình. Công văn Số: 06/CB-SXD-STC ngày 07 tháng 07 […]

Công bố giá VLXD tỉnh Lâm Đồng tháng 6-7-8 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Lâm Đồng tháng 6-7-8 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 722/CBLS-XD-TC ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Lâm Đồng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Công văn Số: 883/CBLS-XD-TC ngày 25 tháng 08 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 6-7 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1708/CBG-SXD ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Long An về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 và tháng 7 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Long An. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá VLXD tỉnh Điện Biên Tháng 6-7 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Điện Biên Tháng 6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 624/CBGVLXD/XD-TC ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 6 năm 2015 Công văn Số: 767/CBGVLXD/XD-TC ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Liên […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 5-6-7 và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 5-6-7 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 19/QĐ-SXD ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quyết định số: 28/QĐ-SXD ngày 21 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố […]

Giá VLXD tỉnh Đồng Nai tháng 7 năm 2015

Giá VLXD tỉnh Đồng Nai tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2060/CBLS-SXD-STC ngày 21 tháng 08 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường […]

Báo giá VLXD tháng 6/2015 tỉnh Long An

Viết ngày bởi khoanam202

bao gia VLXD Long An thang 6 nam 2015