07/2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Hà Nam quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Hà Nam quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 1296/CB-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hà Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Các Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 110/QĐ-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Gia Lai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Gia Lai. Tập Chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ […]

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Quý II-III năm 2015

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Quý II-III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 10329/QĐ-SXD ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Quyết định số: 11630/QĐ-SXD ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hà […]

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 7-8-9 năm 2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 7-8-9 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/CBGVLXD-SXD ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2015 (từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/07/2015) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Công văn Số: 08/CBGVLXD-SXD ngày 07 tháng 09 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn […]

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 198/QĐ-SXD ngày 30 tháng 09 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý 3 năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Ninh Bình tháng 7 và 8 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Ninh Bình tháng 7 và 8 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 822/CBLS-SXD-STC ngày 28 tháng 08 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Ninh Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 07 năm 2015. Công văn Số: 937/CBLS-SXD-STC ngày 23 […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 1454/SXD-KTXD ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Phước Tháng 7-8 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Phước Tháng 7-8 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2882/TB-LS ngày 25 tháng 09 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Công văn Số: 3128/TB-LS ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Lai Châu Quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Lai Châu Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 680/QĐ-SXD ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lai Châu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Lai Châu. Tập chỉ số giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 406/QĐ-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Long An. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan,  tổ chức, cá nhân […]