07/2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 7-8-9 và quy III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 7-8-9 và quy III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 81/QĐ-SXD ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7-8-9 và quy III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 142/QĐ-SXD ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kon Tum về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 352/QĐ-SXD ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 1768/QĐ-SXD ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu quý III năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 130/QĐ-SXD ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số số: 1142/CB-SXD ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Điện Biên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 07, 08, 09 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên phục vụ cho việc lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán […]

Công bố giá VLXD Tuyên Quang Tháng 7 năm 2015

Công bố giá VLXD Tuyên Quang Tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 792/CBLS/XD- TC ngày 15 tháng 09 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Mức giá trên đã bao gồm: Giá gốc, chi phí bốc lên một đầu trên phương […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 58/QĐ-SXD ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng TỉnhVĩnh Phúc về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định tháng 7-8-9 và Quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định tháng 7-8-9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 163/QĐ-SXD ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Định về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Định. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Ngày 05 tháng 11 năm 2015, UBND tỉnh An Giang công bố chỉ số giá xây dựng, phần thiết bị công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2015 Theo quyết định 2506/QĐ-UBND […]