07/2015

Chỉ số giá xây dựng tại tỉnh Bình Dương Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, quý I-II-III-IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng tại tỉnh Bình Dương Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, quý I-II-III-IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 quý III và quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 quý III và quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 190/QĐ-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Quyết định số: 247/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng […]

Giá vật liệu XD Hậu Giang Tháng 7-8-9 năm 2015

Giá vật liệu XD Hậu Giang Tháng 7-8-9 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 852/SXD-KTXD ngày 15 tháng 07  năm 2015 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Công văn Số: 985/SXD-KTXD ngày 10 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 7-8-9 và quý III năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 7-8-9 và quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 184/QĐ-SXD ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7-8-9 và quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Quý III/2015

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Quý III/2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 179/QĐ-SXD ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7-8-9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 7-8-9 và quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 7-8-9 và quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 155/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam Kèm theo các Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 7 và 8 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 7 và 8 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 07/LSXD-TC ngày 16 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Công văn số 08/LSXD-TC ngày 17 tháng 08 năm 2015 của Liên […]

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 7 đến tháng 9 và Quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 7 đến tháng 9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

hQuyết định số: 1708/QĐ-SXD-KTXD ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng TPHCM về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7/2015 đến tháng 9/2015 và quý III năm 2015 trên địa bàn TPHCM. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 6-7-8-9, quý II và quý III năm 2015

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 6-7-8-9, quý II và quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1617a/QĐ-SXD ngày 09 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 06 và quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quyết định số: 1888a/QĐ-SXD ngày 06 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận về […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Thanh Hóa Quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Thanh Hóa Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 5367/QĐ-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Thanh Hóa về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]