07/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang Tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang Tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 568/CBLS/XD- TC ngày 14 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Trên địa bàn Tỉnh Cà Mau Tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Trên địa bàn Tỉnh Cà Mau Tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/LS TC-XD ngày 15 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 07 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 7 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 588/SXD-QLXD ngày 29 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế tháng 7 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1908 LS/TC-XD ngày 28 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bảng giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 682/LS:XD-TC ngày 01 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1069/CB-LN/TC-XD ngày 29 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí bốc xếp […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1827/STC-CSVG ngày 01 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Phú Yên về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến trung tâm […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1182/SXD-KTKHXD&HT ngày 05 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Sóc Trăng tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Sóc Trăng tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/SXD-CSXD ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là giá bình quân bán […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hải Phòng Tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hải Phòng Tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/CBG-SXD ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hải Phòng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]