07/2014

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quý II, III, IV và năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quý II, III, IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 45/QĐ-SXD ngày 22 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số: 40/QĐ-SXD ngày 27 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý II-III-IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý II-III-IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Ngày 03 tháng 02 năm 2015, UBND tỉnh An Giang công bố chỉ số giá xây dựng, phần thiết bị công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 6, quý II, tháng 7, 8, 9, quý III, tháng 10, 11, 12, quý […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam quý III và quý IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam quý III và quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 90/QĐ-SXD ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam Quyết định số: 02/QĐ-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Nam […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 138/QĐ-SXD ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 7 và tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 7 và tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1670/2014/CB/LN-XD-TC ngày 05 tháng 08 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Công văn Số: 1898/2014/CB/LN-XD-TC ngày 05 tháng 09 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 7, 8 và tháng 9 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 7, 8 và tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 172/CB.LS ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Công văn Số: 188/CB.LS ngày 29 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2881/TB-LS ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

 Công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 767/CBLS-SXD-STC ngày 04 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Ninh Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 07 năm 2014. Giá chưa bao gồm thuế giá […]

 Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 7 và 8 năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 7 và 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 94/QĐ-SXD ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Sở Xây Dựng Phú Yên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 và 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2219/CBLS ngày 23 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường […]